Glavne djelatnosti firme su otkupi prodaja sirove kože, kao i otkup žive domaće stoke, prerada mesa i proizvoda od mesa.

U sklopu firme se nalaze dvije mesnice sa već prepoznatljivim kvalitetnim mesom. Glavna naša prednost je to da svo meso i koža

koja prođe kroz firmu je isključivo izdomaćeg uzgoja jer smo u potpunosti posvećeni domaćim poljoprivrednicima.

                             

U sklopu firme se nalazi skladište kože kapaciteta 150 tona, gdje se vrši otkup sirove juneće, kravlje, teleće, ovčije i jagnjeće kože.